Zingen in de onderbouw

Zingen “Het is een Nacht”
Guus Meewis is al jarenlang een grote naam in Nederland en zeker in zijn geboorteprovincie Noord Brabant. Vanuit mijn eigen lespraktijk (in Noord Brabant) heb ik ervaren dat de jeugd anno 2018 nog steeds bekend is van zijn werk en er vaak uit volle borst meegezongen wordt op zijn gemoedelijke melodieën. Ik heb daarom gekozen voor het nummer “Het is een Nacht”, omdat het zijn eerste grote hit was en dit de mogelijkheid tot verdieping in een klein stukje geschiedenis van het Nederlandse Lied geeft, maar ook omdat de tekst aansluit bij de puber van deze leeftijd. De liefde en alle avances die daarbij horen staan hierin namelijk centraal.

Omschrijving van de opdracht

In deze les leert de klas het lied ”Het is een Nacht” (Guus Meeuwis) zingen. De tekst is zowel uitgewerkt op bladmuziek, kan worden afgebeeld op het scherm van het Smartboard, maar wordt zonder papier aangeleerd. Het aanleren van het stuk gaat niet via bladmuziek maar dus in praktijkoverdracht, als een vraag en antwoord spel tussen de docent en de leerlingen. Voorafgaand aan het praktijkgedeelte van de les kun je met behulp van een presentatie uitleggen een warming up doen om de stem los te krijgen.

In deze les wordt er 5 minuten gerekend voor opstart tijd en 5 minuten om de les af te ronden en op te ruimen.

Aan het eind van deze les:

 • Kunnen de leerlingen het lied zingen zonder bladmuziek of tekst
 • Weten de leerlingen een aantal inzing oefeningen
 • Begrijpen ze het concept van een juiste zang-houding

Aandachtspunten:

 • Om te zingen in de klas is het belangrijk dat er een veilige sfeer hangt.
 • De puberteit neemt mee dat de jongens nog moeten wennen aan hun stem die lager wordt. Benoem dit fenomeen een keer zodat ze weten dat als hun stem overslaat dit geen rare gevoelens oproept bij de leerling zelf en bij anderen. (de Bil & de Bil, 2007)
 • Let goed op houding. Ontspannen, armen langs het lichaam, licht gebogen door de knieën. Buik gaat uit bij het inademen en in bij het zingen.

Leerdoelen:

 • Auditief overnemen van een voorgezongen melodie 
 • Goede zang houding tijdens het uitvoeren
 • Inzing oefeningen toepassen
 • Gezamenlijk zingen

De Presentatie (15 minuten)

De opdracht (Slide 1)

Aan de hand van een filmpje van een uitvoering van het lied “Het is een Nacht” krijgen de leerlingen direct een beeld wat de opdracht van de dag is. Zonder al te lange uitleg laat je eerst het filmpje zien.

De tekst onder de melodie (Slide 2)

Ook al krijgen ze de bladmuziek niet direct uitgereikt, staat op deze slide wel de tekst onder de melodie. Op deze manier krijgen de leerlingen direct een beeld van hoe het lied melodisch en ritmisch in elkaar zit.

Oefenen en uitvoeren (15 minuten)

Inzingen

We doen de volgende oefeningen om in te zingen:

 • Korte toonladders neuriën op de klank “m”
 • Glissando van laag naar hoog en terug op “brrr” (lipklank/labio)
 • Vervolgens “Miamore” op een majeur drieklank, totdat er leerlingen afvallen. Daarna weer trapsgewijs terug
 • Glissando van laag naar hoog en terug op “brrr” (lipklank/labio)
 • Belten op “heey” over een octaaf in een stijgende lijn
 • Glissando van laag naar hoog en terug op “brrr” (lipklank/labio)

Uitvoeren

Dan is het tijd om te gaan zingen. De docent heeft nu de rol van voorzanger. Hij of zij zingt de melodie voor terwijl het gespeeld wordt op de piano. We delen het lied op per twee zinnen. De docent zingt voor en de leerlingen herhalen terwijl de docent begeleidt op de piano en zelf ook meezingt.

Extra uitbreidingen in speelmanier:

 • Speel met dynamische verschillen. (Geef de dynamiek aan op je arm bijv.) dit kan tutti of per partij apart.
 • Kijk of je kunt variëren in tempo.
 • Voeg accenten toe op bepaalde plekken.

Bij het zingen zijn er een aantal punten en regels om in de gaten te houden:

1. Klassikaal spelen: Tegelijk beginnen en tegelijk eindigen. De docent heeft hierin de functie van dirigent en telt af wanneer het begint. Dat betekent dat het stil is als je begint met aftellen.

2. Zorg dat er goed wordt ingezongen om blessures te voorkomen

3. Geef duidelijk aan dat uitlach of ander ongewenst gedrag niet wordt getolereerd. Het is heel belangrijk dat iedereen zich veilig voelt om vol uit te kunnen zingen.

4. Geef vooraf aan wat het stilte teken is.

 

Het is een nacht nieuw akkoorden (klik hier voor de bladmuziek)

 

Bronvermelding:
De Bil, M. & De Bil, P. (2007). Praktijkgerichte ontwikkelingspsychologie. Van wieg tot hangplek: de ontwikkeling van 0- tot 21-jarigen. Nelissen: Soest. 231 -235

het is een nacht