Voorbereiding op praktijktoets Rumba Carina

Voorbereiding op praktijktoets Rumba Carina

Deze les was de laatste oefenles voordat de leerlingen gingen spelen voor punt de week daarna. Omdat een belangrijk kwaliteitscriterium van toetsing “transparantie”  is, wilde ik de leerlingen duidelijk maken waar ze op beoordeeld zouden worden en hoe dat precies in zijn werk gaat (Milius, 2007). Ik heb daarom de rollen omgedraaid en de leerlingen elkaar laten beoordelen op grond van een aantal peilers die ik vooraf heb besproken, omdat dit leerlingen helpt de criteria beter te internaliseren (Van Zundert, Sluijsmans, & van Merrienboer, 2010).

Milius J. (2007). Schriftelijk tentamineren. Een draaiboek voor docenten in het hoger onderwijs. Universiteit Utrecht (IVLOS): Utrecht.

Van Zundert, M., Sluijsmans, D., & Van Merriënboer, J. (2010). Effective peer assessment processes: Research findings and future directions. Learning and Instruction, 20(4), 270-279.

Lesvoorbereiding 2tc Rodenborch les 1

Rumba Carina 1