Oriëntatie op Beroep

Roosje Blenckers is een ondernemende daadkrachtige jonge vrouw die al veel werkervaring heeft opgedaan in het muziekdidactische werkveld. Ze studeerde voor docent muziek en heeft bij mij in de klas gezeten tijdens mijn studiemuziekwetenschap. Ze heeft gewerkt met kinderen en volwassenen. Dove mensen, mensen vanuit het autistisch spectrum, als docent in het VO, organiseerde verschillende excursies naar het buitenland waar docenten muziekles gaven aan de kinderen in die betreffende regio (van Hongarije tot Turkije/Koerdistan) en heeft zelf als muziektherapeut haar steentje bijgedragen.
Dus mocht je denken dat er naast docentschap niet veel meer te doen is in dit werkveld, ga dan zeker eens met haar om de tafel zitten.

Aslan muziekcentrum (Amsterdam) is momenteel haar werkgever en verzorgt muzieklessen voor PO, VO en buitenschoolse activiteiten. Niet alleen op het gebied van uitvoerende musici maar ook op het gebied van toneel en theater. Een van de speerpunten van Aslan is dat zij er voor willen zorgen dat allochtone kinderen weer in aanraking kunnen komen met de instrumenten die ze gewend zijn vanuit hun thuisland en zelfs zover opgeleid kunnen worden dat ze naar het conservatorium zouden kunnen gaan. Een geweldig mooi initiatief in mijn ogen en een verrijking voor de muziekcultuur in ons land!

Wat mij het meeste bij zal blijven van deze organisatie is dat zij zich belangeloos inzetten voor hen die het nodig hebben en in de minderheid zijn. Muziek is voor iedereen zie je maar weer, maar er moeten wel instanties blijven bestaan die dit soort initiatieven opzetten. Grote klasse en een diepe buiging voor Aslan en haar medewerkers.