Majeur en Mineur les voor de onderbouw

Roy van Lent AME2

Lesvoorbereiding 1HV Rodenborch

Les voorbereiding Majeur Mineur (auditief) Muziek en Expressie

10 minuten:
Aan de hand van 2 filmpjes wordt duidelijk wat qua klank het verschil is tussen majeur en mineur.

5 minuten:
De eerste 4 opdrachten zijn in een andere context. Aan de hand van piano akkoorden moeten de leerlingen kiezen of het stuk in majeur of in mineur stond.

20 minuten:
De overige 6 opgaven worden gemaakt aan de hand van 6 videoclips.

5 minuten:
Theoretische onderbouwing via presentatie. Het verschil van majeur en mineur laten zien in een toonladder en qua akkoord opbouw en eventueel via harmonieleer als daar op doorgevraagd wordt.

Aandachtspunten:

Pedagogisch Didactisch:
Domeinen: Beluisteren; grafische notatie, muzikale parameters herkennen, muziek, spel en beweging, concertbezoek & -verslag

Kernvaardigheden: 50. De leerling leert op basis van enige achtergrondkennis te kijken naar beeldende kunst, te luisteren naar muziek en te kijken en luisteren naar theater-, dans- of filmvoorstellingen.

Tijdens de voorbereiding van deze les, zei iemand tegen me dat het geen zin zou hebben om het majeur-mineur thema te behandelen omdat de leerlingen daar nog te jong voor waren. Echter, zowel uit mijn praktijkervaring als uit onderzoek is gebleken, dat kinderen al op jonge leeftijd in staat zijn majeur en mineur van elkaar te onderscheiden, door deze te koppelen aan emoties.

Kastner, M. P., & Crowder, R. G. (1990). Perception of the major/minor distinction: IV. Emotional connotations in young children. Music Perception: An Interdisciplinary Journal, 8(2), 189-201.

Media:

Zorg ervoor dat de filmpjes klaar staan om afgespeeld te worden en druk voldoende formulieren af voor de leerlingen om de opdrachten op te maken.

Voor de theoretische onderbouwing, zorg er voor dat de presentatie klaar staat

Note to self! Laat de muziek het werk doen en probeer minder te praten!